Kvalitet

Vi er stolte af vores ledelses- og kvalitetssystem. Lad os aftale en audit.

Kvalitet

Michael Lundbech A/S har udviklet et ledelses- og kvalitetssystem, som giver os mulighed for at bevare fleksibilitet og hastighed under prototyper, sikre kvalitetsniveauet og produktionsstabiliteten under løbende produktion.

Derfor har virksomheden ISO9001-certificeringen for udvikling og værktøjsfremstilling samt ISO13485 for plastproduktion.

Vi har udvalgt fem vigtige områder som vores kvalitetspolitik, der gælder for hele virksomheden:

  • Opfylder vi vores kunders forventninger
  • Kvalitetspræstation
  • Levering og leveringspræstation
  • Sporbarhed
  • Arbejdsmiljø og uddannelse af medarbejdere

ISO 9001:2015

I 2018 blev Michael Lundbech A/S ISO9001:2015 godkendt og ledelsessystemet har været vedligeholdt siden.

Område: Salg, udvikling og fremstilling af forme og sprøjtestøbte prototyper, til det verdensomspændende marked.

ISO 13485:2016

Michael Lundbech A/S blev ISO 13485:2016 certificeret den 1. november 2022.

Område: Salg og produktion af sprøjtestøbte plastkomponenter, som bruges i medicinsk udstyr, til det verdensomspændende marked.

Kvalitetskontrol

Kvalitetsafdelingen, der understøtter plastproduktion, spiller en meget vigtig rolle i virksomheden. De højtuddannede medarbejdere i denne afdeling er ansvarlige for at udarbejde alle kvalitets- og pakkeinstruktioner, produktionsopstartsark og kvalitetskontrolark. De udfører opstartskontrollen (produktionsfrigivelse), når produktionen begynder og derefter mindst hver morgen efter A-service af værktøjet.

Når produktionsemnerne kommer fra maskinerne, laves der løbende kontrol af produktionen, normalt baseret på det AQL-niveau, der er aftalt med kunden. De udfører visuelle kontroller og målinger specificeret i kvalitetsinstruktionen, som aftalt med vores kunder. Hvor det er nødvendigt, udfører de også mere specialiserede test, f.eks. på udstyr leveret af kunden. Afdelingen understøtter også valideringer med kontroller og dokumentation.

Kvalitetsafdelingen er udstyret med flere mikroskoper og en fuldautomatisk optisk og taktisk målemaskine, som fungerer særligt godt til gentagne målinger under kvalitetskontrol af opstart og løbende produktion. Derudover anvender afdelingen hånd måleudstyr, et lys bord, og flere vægte mv.

Vores fokus er at reducere mængden af scrap under produktionen og at sikre det korrekte kvalitetsniveau af produkter leveret til vores kunder. Vi arbejder med tre primære spor: 1. overvågning af produktionen, som sker ved at kontrollere emner fra opstart og løbende produktion. 2. forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger, hvor hver produktion har sin egen plan for vedligeholdelse og service. 3.  adskillelse af kaviteter med robotudtagning, så emnerne aldrig bliver blandet, men holdes separat fra forskellige kaviteter og produktionsperioder, så defekte emner nemt kan opdages og mængden af scrap minimeres, hvis der opstår et problem.

Læs om:

Kvalitet

Michael Lundbech A/S har udviklet et ledelses- og kvalitetssystem ...

ISO 9001:2015

I 2018 blev Michael Lundbech A/S ISO9001:2015 godkendt ...

ISO 13485:2016

Michael Lundbech A/S blev ISO 13485:2016 certificeret den 1. november 2022 ...

Kvalitetskontrol

Kvalitetsafdelingen, der understøtter plastproduktion, spiller en meget vigtig rolle i virksomheden ...